உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • business
  • »
  • Airtel গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ ! আজিয়েই Recharge কৰক, ২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ব্যয়বহুল হ'ব ৰিচাৰ্জ পেক, কোনটো পেকৰ দাম কিমান বাঢ়িব বিতং জানক...

  Airtel গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ ! আজিয়েই Recharge কৰক, ২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ব্যয়বহুল হ'ব ৰিচাৰ্জ পেক, কোনটো পেকৰ দাম কিমান বাঢ়িব বিতং জানক...

  টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰী ভাৰতী এয়াৰটেলে (Airtel) ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক (Customer) এক ডাঙৰ আঘাত দিছে। দৰাচলতে, ভাৰতী এয়াৰটেলে প্ৰিপেইড শুল্ক সংশোধন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। জানিব পৰা গৈছে যে নতুন শুল্ক ২৬ নৱেম্বৰ, ২০২১-ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব।

  টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰী ভাৰতী এয়াৰটেলে (Airtel) ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক (Customer) এক ডাঙৰ আঘাত দিছে। দৰাচলতে, ভাৰতী এয়াৰটেলে প্ৰিপেইড শুল্ক সংশোধন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। জানিব পৰা গৈছে যে নতুন শুল্ক ২৬ নৱেম্বৰ, ২০২১-ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব।

  টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰী ভাৰতী এয়াৰটেলে (Airtel) ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক (Customer) এক ডাঙৰ আঘাত দিছে। দৰাচলতে, ভাৰতী এয়াৰটেলে প্ৰিপেইড শুল্ক সংশোধন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। জানিব পৰা গৈছে যে নতুন শুল্ক ২৬ নৱেম্বৰ, ২০২১-ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব।

  • Share this:
  Business News : টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰী ভাৰতী এয়াৰটেলে (Airtel) ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক (Customer) এক ডাঙৰ আঘাত দিছে। দৰাচলতে, ভাৰতী এয়াৰটেলে প্ৰিপেইড শুল্ক সংশোধন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। জানিব পৰা গৈছে যে নতুন শুল্ক ২৬ নৱেম্বৰ, ২০২১-ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। কোম্পানীটোৱে পৰিকল্পনাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ গড় ৰাজহ লক্ষ্য ২০০ টকাত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে। শুল্ক বৃদ্ধিৰ পিছত, কোম্পানীৰ আধাৰ আঁচনিৰ মূল্য এতিয়া ৭৯ টকাৰ পৰা ৯৯ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে।

  নতুন টেৰিফ প্ৰিপেইড পেকসমূহ ২৬ নৱেম্বৰ, ২০২১-ৰ পৰা www.airtel.in। ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। প্ৰৱেশ স্তৰৰ শুল্ক ভইচ আঁচনি ২৫% বৃদ্ধি হৈছে, আনহাতে সীমাহীন ভইচ বাণ্ডেলৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে।


  এয়াৰটেলৰ ৭৯ টকাৰ প্লেনৰ মূল্য ২০ টকা বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া পৰিকল্পনাটোৰ মূল্য ৯৯ টকা। কোম্পানীটোৱে পৰিকল্পনাটোত ৯৯ মিনিটৰ টকটাইমৰ সৈতে ২০০ এমবি ডাটাও আগবঢ়াইছে। আঁচনিখনত, কোম্পানীয়ে কল কৰাৰ বাবে প্ৰতি ছেকেণ্ডত ১ পইচা মাচুল লয়, আৰু আঁচনিখনৰ বৈধতা হৈছে ২৮ দিন।

  এয়াৰটেল প্লেন: ১৪৯ টকাৰ প্লেন ব্যয়বহুল...
  এয়াৰটেলৰ ১৪৯ টকাৰ প্লেনটো ২৮ দিনৰ বৈধতাৰ সৈতে আহে, আৰু ব্যয়বহুল হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ মূল্য ১৭৯ টকা। এই আঁচনিৰ গ্ৰাহকসকলক সমগ্ৰ দেশৰ যিকোনো নেটৱৰ্কত কৰিবলৈ সীমাহীন কলিং সুবিধা দিয়া হৈছে। এই পৰিকল্পনাই প্ৰতিদিনে ১০০ টা বিনামূলীয়া এছএমএছ প্ৰদান কৰে। গ্ৰাহকসকলে এই আঁচনিত ২ জিবি ডাটা লাভ কৰে।

  ২১৯ টকা আৰু ইমান পৰিশোধ কৰিব নালাগিব...
  বৃদ্ধিৰ পিছত পৰিকল্পনাটো ২১৯ টকাৰ পৰা ২৬৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই আঁচনিয়ে গ্ৰাহকসকলক সীমাহীন কলিং প্ৰদান কৰে, আৰু প্ৰতিদিনে ১০০ টা বিনামূলীয়া এছএমএছ প্ৰদান কৰে। ইয়াত ইণ্টাৰনেট হিচাপে ১ জিবি ডাটা আছে।

  ২৪৯ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ২৯৯ টকা।

  ৩৭৯ টকাৰ পৰিৱৰ্তে, আপুনি এতিয়া ৪৫৫ টকা খৰচ কৰিব লাগিব।

  ৫৯৮ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ৭১৯ টকা।

  ১৪৯৮ ৰ পৰা ১৭৯৯ টকা।

  ২৪৯৮ টকাৰ আঁচনিখনৰ মূল্য এতিয়া ২৯৯৯ টকা।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: