உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • আহি আছে জুবিনৰ নতুন চিনেমা, ভাৰত–ভূটান সীমান্তৱৰ্তী মোনাব্লিত হ’ব শ্বুটিং!

  আহি আছে জুবিনৰ নতুন চিনেমা, ভাৰত–ভূটান সীমান্তৱৰ্তী মোনাব্লিত হ’ব শ্বুটিং!

  প্ৰথমবাৰলৈ মোনাব্লিত উপস্থিত হৈ প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰি অতিকৈ আনন্দিত শিল্পীগৰাকীয়ে হেপাহ পলাই  ফটো উঠা পৰিলক্ষিত হয়৷

  প্ৰথমবাৰলৈ মোনাব্লিত উপস্থিত হৈ প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰি অতিকৈ আনন্দিত শিল্পীগৰাকীয়ে হেপাহ পলাই  ফটো উঠা পৰিলক্ষিত হয়৷

  প্ৰথমবাৰলৈ মোনাব্লিত উপস্থিত হৈ প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰি অতিকৈ আনন্দিত শিল্পীগৰাকীয়ে হেপাহ পলাই  ফটো উঠা পৰিলক্ষিত হয়৷

  • Share this:
  কোকৰাঝাৰৰ মোনাব্লিত জুবিন গাৰ্গ৷ ভাৰত-ভূটান সীমান্তৱৰ্তী মোনাব্লিৰ অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰে নৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ৷ ভূটানৰ পৰা নামি অহা খোৰস্ৰোতা আই নৈৰ জলৰাশিৰ লগতে চাৰিওফালৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী৷

  প্ৰথমবাৰলৈ মোনাব্লিত উপস্থিত হৈ প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰি অতিকৈ আনন্দিত শিল্পীগৰাকীয়ে হেপাহ পলাই  ফটো উঠা পৰিলক্ষিত হয়৷ মোনাব্লিৰ এই অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ পৰা শিল্পী জুবিন গাৰ্গে তাৎক্ষণিকভাৱে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে৷

  জুবিনে তেওঁৰ আগন্তুক নতুন ছবি 'ডাষ্টবিন’ৰ শ্বুটিং মোনাব্লিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি পেলালে৷ অহা মাৰ্চ মাহত জুবিনৰ নতুন হিন্দী চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পপনা গ্ৰহণ কৰা বুুলি জানিব পৰা গৈছে৷ বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নিশা কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক সমাৰোহত অংশ লৈ জুবিনে দিনৰ ভাগত মোনাব্লিত উপস্থিত হয়৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: