உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ- পৰিবহণ বিভাগৰ লগতে বহুকেইটা চৰকাৰী বিভাগত পদ খালী

  চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ- পৰিবহণ বিভাগৰ লগতে বহুকেইটা চৰকাৰী বিভাগত পদ খালী

  ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিভাগত খালী হৈছে পদ।

  ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিভাগত খালী হৈছে পদ।

  ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিভাগত খালী হৈছে পদ।

  • Share this:
  চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিভাগত খালী হৈছে পদ।

  পৰিবহণ বিভাগত খালী হৈছে ২২৫টা পদঃ

  পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত

  কণিষ্ঠ সহায়ক(৮টা পদ), কণিষ্ঠ সহায়ক(জিলা পৰ্যায়ৰ ৫৬টা পদ), ষ্টেনগ্ৰাফাৰ(এটা পদ), কম্পিউটাৰ(১টা পদ), এচিচটেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰ(৩০টা পদ), এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ(৪৮টা পদ), গ্ৰেড ফ’ৰ, জিলা পৰ্যায়ৰ(৩০টা পদ)

  জল পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত

  কণিষ্ঠ সহায়ক(১৩টা পদ), এচিচটেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰ(এটা পদ), কণিষ্ঠ সহায়ক,(জিলা পৰ্যায়ৰ ২৪টা পদ), মেচিনিষ্ট(৪টা পদ), ফিটাৰ হেল্পাৰ(৮টা পদ), ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰমেন(এটা পদ)।

  আবেদনৰ বয়স- নূন্যতম ১৮ বছৰ, অধিকতম ৩৮ বছৰ।

  শিক্ষাগত অৰ্হতা-

  কণিষ্ঠ সহায়ক- স্নাতক হ’ব লগিব। কম্পিউটাৰ ডিপ্লমা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব।
  এচিচটেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰ- স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ’ব লাগিব।
  ষ্টেনগ্ৰাফাৰ- স্নাতক উত্তীৰ্ণ আৰু ষ্টেনগ্ৰাফী কৰ্চ কৰা হ’ব লাগিব।
  এচিচটেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰ- উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ।
  এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ- মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ
  মেচিনিষ্ট- মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ, Diploma in Machinist from ITI
  ফিটাৰ হেল্পাৰ- মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ, Diploma in Fitter from ITI
  ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ- মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ, Diploma in Electrical Wireman from ITI
  গ্ৰেড-ফ’ৰ- অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ।

  আবেদন প্ৰক্ৰিয়া- অনলাইন। (২০ জুলাইৰ পৰা ৮ আগষ্ট লৈকে)

  আবকাৰী বিভাগত ২০৩টা পদ খালী-

  এচিচটেণ্ট ইনচপেক্টৰ অৱ এক্সাইচ- ৪৪টা পদ খালী।
  এক্সাইচ কণিষ্টবল- ১৫৯টা পদ।

  শিক্ষাগত অৰ্হতা- উচ্চতৰ মাধ্যমিক।
  প্ৰাৰ্থীৰ বয়স- ১৮ৰ পৰা ৩৮ বছৰৰ ৱিতৰত।
  আবেদন প্ৰক্ৰিয়া- অনলাইন।
  আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ- ২৫ জুলাই, ২০২০।

  ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত ১৫০টা পদ খালী-

  শিক্ষাগত অৰ্হতা- লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ ডিপ্লমা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব।

  অধিকতম বয়স- ৪৪ বছৰ।
  আবেদন প্ৰক্ৰিয়া- অনলাইন।(https://dme.assam.gov.in)। আবেদন পত্ৰ প্ৰেৰণৰ অন্তিম তাৰিখ- ২৪ জুলাই, ২০২০।
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: