• Home
 • »
 • News
 • »
 • assam
 • »
 • অৱশেষত প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডম্বৰুধৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে নিৰ্যাতিতা ছাত্ৰীয়ে

অৱশেষত প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডম্বৰুধৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে নিৰ্যাতিতা ছাত্ৰীয়ে

 সোণাৰি থানাত নিৰ্যাতিতাই ৰুজু কৰিলে গোচৰ। ডম্বৰুধৰ নাথ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰো অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ। 

 সোণাৰি থানাত নিৰ্যাতিতাই ৰুজু কৰিলে গোচৰ। ডম্বৰুধৰ নাথ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰো অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ। 

 সোণাৰি থানাত নিৰ্যাতিতাই ৰুজু কৰিলে গোচৰ। ডম্বৰুধৰ নাথ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰো অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ। 

 • Share this:
  অৱশেষত প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডম্বৰুধৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে  গোচৰ ৰুজু কৰিলে নিৰ্যাতিতাই। অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। সোণাৰি থানাত নিৰ্যাতিতাই ৰুজু কৰিলে গোচৰ।ডম্বৰুধৰ নাথ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰো অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ।
  First published: