உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ৰহাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, ঘৰৰ ওপৰত উভালি পৰিল গছ, বিনষ্ট খেতিপথাৰ

  ৰহাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, ঘৰৰ ওপৰত উভালি পৰিল গছ, বিনষ্ট খেতিপথাৰ

  সেইদৰে ৰহাৰ খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত বিদ্যালয়খনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰৰ ওপৰতো গছ বাগৰি পৰে।

  সেইদৰে ৰহাৰ খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত বিদ্যালয়খনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰৰ ওপৰতো গছ বাগৰি পৰে।

  সেইদৰে ৰহাৰ খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত বিদ্যালয়খনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰৰ ওপৰতো গছ বাগৰি পৰে।

  • Share this:
  সোমবাৰে নিশা অহা প্ৰবল ধুমুহা-বৰষুণে নগাঁও জিলাৰ ৰহা, ফুলগুৰি, ডিমৌকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। সোমবাৰে নিশা অহা ধুমুহাজাকে ৰহাৰ গছপৰা, খলিহামাৰী আদি অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। গছপৰাত পথৰ ওপৰত গছ উভালি পৰাত বিদ্যুতৰ তাঁৰ চিঙি তচনচ হয়। ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সৰবৰাহ বন্ধ হৈ পৰিছে।

  সেইদৰে ৰহাৰ খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত বিদ্যালয়খনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰৰ ওপৰতো গছ বাগৰি পৰে। বাৰিষাৰ অন্তত অহা ধুমুহা–বৰষুণজাকৰ ফলত বহু লোকৰ মূল্যবান গছৰ লগতে বাৰীৰ তামোল–পাণ, বিভিন্ন খেতি আদিও নষ্ট হয়।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: