உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ২০২০-২৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক সমিতি 

  বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ২০২০-২৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক সমিতি 

  সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত ড৹ ৰাজদ্বীপ ৰয়, তপন কুমাৰ গগৈ আৰু পল্লৱ লোচন দাস। কোষাধ্যক্ষ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা, সহ কোষাধ্যক্ষ মনোজ চৰফ।

  সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত ড৹ ৰাজদ্বীপ ৰয়, তপন কুমাৰ গগৈ আৰু পল্লৱ লোচন দাস। কোষাধ্যক্ষ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা, সহ কোষাধ্যক্ষ মনোজ চৰফ।

  সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত ড৹ ৰাজদ্বীপ ৰয়, তপন কুমাৰ গগৈ আৰু পল্লৱ লোচন দাস। কোষাধ্যক্ষ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা, সহ কোষাধ্যক্ষ মনোজ চৰফ।

  • Share this:
  বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ২০২০-২৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক সমিতি। সমিতিৰ উপ–সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ড৹ হেমপ্ৰভা বৰঠাকুৰ, বিজুলী কলিতা মেধি, ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, স্বপ্ননীল বৰুৱা, ৰতন তেৰণ, পুলক গোহাঁই, জয়ন্ত দাস আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা।

  সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত ড৹ ৰাজদ্বীপ ৰয়, তপন কুমাৰ গগৈ আৰু পল্লৱ লোচন দাস। কোষাধ্যক্ষ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা, সহ কোষাধ্যক্ষ মনোজ চৰফ।

  সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, কিশোৰ উপাধ্যায়, কৃষ্ণমণি চুতীয়া, লুচী ৰয়, সুকুমাৰ বিশ্বাস, অকণী দেৱী, বেণুধৰ নাথ, তৰংগ গগৈ আৰু পৰমী দাস।

  যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি অনুপ বৰ্মন, মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অপৰাজিতা ভূঞা, ST মৰ্চাৰ সভাপতি হৰেন দেউৰী, SC মৰ্চাৰ সভাপতি নবাৰুণ মেধি, OBC মৰ্চাৰ সভাপতি বিতোপন ৰায়দঙীয়া, চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি প্ৰহ্লাদ গোৱালা, কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল বৰা আৰু সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি মুক্তাৰ হুছেইন খান নিৰ্বাচিত।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: