உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে, গঠন কৰিলে তিনিখন সমিতি

  কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে, গঠন কৰিলে তিনিখন সমিতি

  সমষ্টিৰ কাম–কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া আৰু পৃথক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ৷

  সমষ্টিৰ কাম–কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া আৰু পৃথক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ৷

  সমষ্টিৰ কাম–কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া আৰু পৃথক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ৷

  • Share this:
  কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰতিনিধি অখিল গগৈয়ে৷ বিধায়ক হৈ তিনিখন বিশেষ সমিতি গঠন কৰিলে অখিল গগৈয়ে৷ এই সমিতিৰ তত্বাৱধানত হ’ব সমষ্টিৰ কাম৷ ১ জুনৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ৷ এই কথা সংবাদ মেলযোগে জনালে ৰাইজৰ দলে।

  সমষ্টিৰ কাম–কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া আৰু পৃথক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ৷ যদিও অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ, কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম–কাজ চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে৷ সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে গঠন কৰিলে তিনিখন বিশেষ সমিতি ১) সমষ্টি পৰিচালনা সমিতি ২) সমস্যা চিনাক্ত কৰণ সমিতি আৰু ৩) পৰ্যটন উন্নয়ন উপদেষ্টা সমিতি৷

  স্থানীয় জনতাক লগত লৈ আৰম্ভ কৰিছে এই সমিতি৷ সমিতিসমূহৰ লক্ষ্য আৰু কাৰ্য হ’ব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সমস্যা নিৰ্ণয়, শিৱসাগৰক পৰ্যটনৰ স্থান ৰূপে গঢ়াৰ পৰামৰ্শ ব্যৱস্থাৱলী নিৰ্ণয় আৰু সমষ্টিটো পৰিচালনাৰ দায়িত্ব৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: