உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Sipajhar Incident: ছিপাঝাৰৰ উচ্ছেদ-গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা...

  Sipajhar Incident: ছিপাঝাৰৰ উচ্ছেদ-গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা...

  ছিপাঝাৰৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়িক তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰা মতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এক তদন্তত কমিটিয়ে তদন্ত কৰিব ছিপাঝাৰৰ ঘটনা ৷

  ছিপাঝাৰৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়িক তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰা মতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এক তদন্তত কমিটিয়ে তদন্ত কৰিব ছিপাঝাৰৰ ঘটনা ৷

  ছিপাঝাৰৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়িক তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰা মতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এক তদন্তত কমিটিয়ে তদন্ত কৰিব ছিপাঝাৰৰ ঘটনা ৷

  • Share this:
  ছিপাঝাৰৰ ঘটনাকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ তদন্ত ঘোষণা ৷ আজিৰ ঘটনাত দুজন নিহত হৈছে আৰু বহুকেইজন আহত হৈছে ৷ বহুকেইজন আৰক্ষীৰ জোৱানো উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত দুস্কৃতিকাৰীয়ে কৰা আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷

  ছিপাঝাৰৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়িক তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰা মতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এক তদন্তত কমিটিয়ে তদন্ত কৰিব ছিপাঝাৰৰ ঘটনা ৷

  Published by:Kokil Sarma
  First published: