உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • আমাৰ লগত ‘পলিটিক্স’ নকৰিব, অসমীয়া জাতি–অসমীয়া ভাষাৰ বাবে সদায় আছো : জুবিন

  আমাৰ লগত ‘পলিটিক্স’ নকৰিব, অসমীয়া জাতি–অসমীয়া ভাষাৰ বাবে সদায় আছো : জুবিন

  অসমৰ সকলো জাতি–জনগোষ্ঠী, ছাত্ৰ সংগঠন CABৰ বিৰুদ্ধে একেলগে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনায় জুবিনে।

  অসমৰ সকলো জাতি–জনগোষ্ঠী, ছাত্ৰ সংগঠন CABৰ বিৰুদ্ধে একেলগে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনায় জুবিনে।

  অসমৰ সকলো জাতি–জনগোষ্ঠী, ছাত্ৰ সংগঠন CABৰ বিৰুদ্ধে একেলগে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনায় জুবিনে।

  • Share this:
  এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে জুবিন গাৰ্গে। কটন কলেজৰ পৰা ৰণহুংকাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে জুবিনে। বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি জুবিনে কয় – ‘আমাৰ লগত পলিটিক্স নকৰিব। CAB আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। অসমীয়া জাতি–ভাষাৰ বাবে সদায় আছো।’ অসমৰ সকলো জাতি–জনগোষ্ঠী, ছাত্ৰ সংগঠন CABৰ বিৰুদ্ধে একেলগে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনায় জুবিনে।
  First published: