உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰং জিলাত ২২ জুনলৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

  বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰং জিলাত ২২ জুনলৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

  কিছু কিছু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে বানত।

  কিছু কিছু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে বানত।

  কিছু কিছু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে বানত।

  • Share this:
  দৰং জিলাত ২২ জুনলৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা। বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তিনিদিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে স্কুল বন্ধৰ দিন। কিছু কিছু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে বানত। মঙলদৈ ঠেকেৰাবাৰী, ৰঙামাটীকে ধৰি ন ন অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: