உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ৰিয়েল লাইফ Village Rockstars! ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল তিনি শিশুৰ চমকপ্ৰদ প্ৰতিভা!

  ৰিয়েল লাইফ Village Rockstars! ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল তিনি শিশুৰ চমকপ্ৰদ প্ৰতিভা!

  সংগীতৰ বাবে একো বাদ্যযন্ত্ৰ নোহোৱাৰ বাবে ঘৰতেই সাজি উলিয়াইছে ড্ৰামছেট৷

  সংগীতৰ বাবে একো বাদ্যযন্ত্ৰ নোহোৱাৰ বাবে ঘৰতেই সাজি উলিয়াইছে ড্ৰামছেট৷

  সংগীতৰ বাবে একো বাদ্যযন্ত্ৰ নোহোৱাৰ বাবে ঘৰতেই সাজি উলিয়াইছে ড্ৰামছেট৷

  • Share this:
  নলবাৰীৰ তিনি শিশুৰ চমকপ্ৰদ প্ৰতিভা সমাদৃত ছচিয়েল মিডিয়াত৷ অভাৱে পিষ্ট কৰিলেও লুকাই নাথাকে প্ৰতিভা। এই কথাষাৰকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিৰ ষাঠিকুছিৰ এই তিনি প্ৰতিভাৱান শিশুৱে৷

  নাই কোনো সংগীত কিম্বা বাদ্যযন্ত্ৰৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা৷ আৰ্থিক অনাটন বা উপযুক্ত সা–সুবিধাৰ অভাৱত আগুৱাই যাব পৰা নাই, তথাপিও বুকুত থকা অদম্য হেঁপাহৰ বাবে নৱদ্বীপ, হিমাংশু, ৰাখীস্মিতাহঁতৰ প্ৰতিভা আজি পোহৰলৈ আহিছে৷ আধুনিক গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহুগীত, জিকিৰলৈ সকলো গান গাব পাৰে৷ আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ সলনি গীতৰ তালে তালে বাজে টেমা, কাহী আদিৰে সাজি লোৱা বাদ্যযন্ত্ৰ৷  সংগীতৰ বাবে একো বাদ্যযন্ত্ৰ নোহোৱাৰ বাবে ঘৰতেই সাজি উলিয়াইছে ড্ৰামছেট৷ সাজি উলিয়াইছে দোতাৰা৷ দেউতাক ভৱেশ বৈশ্য আৰু মাক জোনালী বৈশ্যৰ বহু আশা ল’ৰা–ছোৱালী কেইটাক লৈ। হয়তো কিছু সা–সুবিধা পালে আৰু আগুৱাই যাব পাৰিব৷

  ইতিমধ্যে এই তিনি শিশুৰ চমকপ্ৰদ প্ৰতিভা ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত৷ সমাদৰো লাভ কৰিছে বহুজনৰ৷ নৱদ্বীপ, হিমাংশু, ৰাখীস্মিতা আৰু বহুদূৰ আগুৱাই যাওক, আমাৰ ফালৰ পৰাও থাকিল শুভকামনা৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: