உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ৰঙিয়াত তৎপৰ যোগান বিভাগ, যোগান বিভাগে ধাৰ্য কৰি দিয়াতকৈ মূল্যতকৈ অধিক মূল্য ল'লে ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা।

  ৰঙিয়াত তৎপৰ যোগান বিভাগ, যোগান বিভাগে ধাৰ্য কৰি দিয়াতকৈ মূল্যতকৈ অধিক মূল্য ল'লে ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা।

  মঙ্গলবাৰে ৰঙিয়াত অত্যৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যোগান বিভাগে চলাইছে অভিযান । আলু, পিয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অসাধু চক্ৰই যাতে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক কৰি দিছে ব্যৱসায়ীসকলক ।

  মঙ্গলবাৰে ৰঙিয়াত অত্যৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যোগান বিভাগে চলাইছে অভিযান । আলু, পিয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অসাধু চক্ৰই যাতে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক কৰি দিছে ব্যৱসায়ীসকলক ।

  মঙ্গলবাৰে ৰঙিয়াত অত্যৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যোগান বিভাগে চলাইছে অভিযান । আলু, পিয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অসাধু চক্ৰই যাতে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক কৰি দিছে ব্যৱসায়ীসকলক ।

  • Share this:
   নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছতেই তৎপৰ হৈছে ৰঙিয়াৰ যোগান বিভাগ । ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ নিৰ্দেশত ৰঙিয়াত যোগান বিভাগৰ অভিযান । ক'ভিডৰ গইনা লৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিশাৰ ভিতৰতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।

   ৰঙিয়াৰ ছাত্র সংগঠনে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিক ইতিমধ্যে স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ পিছতে কঠোৰ হৈছে মহকুমা প্ৰশাসন । মঙ্গলবাৰে ৰঙিয়া নগৰত অত্যৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যোগান বিভাগে চলাইছে অভিযান । আলু, পিয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অসাধু চক্ৰই যাতে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক কৰি দিছে ব্যৱসায়ীসকলক । লগতে অসাধু ব্যৱসায়ীক মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত সকীয়নী প্ৰদান কৰিছে । যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা ধাৰ্য কৰি দিয়াতকৈ অধিক মূল্য ল'লে লোৱা হব আইনী ব্যৱস্থা ।
   Published by:Kokil Sarma
   First published: