உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • এয়া বাস্তৱ ! উন্নয়নৰ পোহৰ দেখা নাই এইসকল লোকে, ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি-বিহাপাৰা সংযোগী পথত এইখন ভগ্ন বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজে অহা-যোৱা কৰিয়েই আছে...

  এয়া বাস্তৱ ! উন্নয়নৰ পোহৰ দেখা নাই এইসকল লোকে, ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি-বিহাপাৰা সংযোগী পথত এইখন ভগ্ন বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজে অহা-যোৱা কৰিয়েই আছে...

  ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি-বিহাপাৰা সংযোগী পথৰ এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজৰ বিপজ্জনক যাত্ৰা । প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত কুমহা জানৰ ওপৰত ইয়াত থকা কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিছিল ।

  ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি-বিহাপাৰা সংযোগী পথৰ এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজৰ বিপজ্জনক যাত্ৰা । প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত কুমহা জানৰ ওপৰত ইয়াত থকা কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিছিল ।

  ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি-বিহাপাৰা সংযোগী পথৰ এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজৰ বিপজ্জনক যাত্ৰা । প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত কুমহা জানৰ ওপৰত ইয়াত থকা কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিছিল ।

  • Share this:
   বিকশিত অসমৰ অবিকশিত ছবি । ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি-বিহাপাৰা সংযোগী পথৰ এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজৰ বিপজ্জনক যাত্ৰা । প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত কুমহা জানৰ ওপৰত ইয়াত থকা কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিছিল । যাৰ বাবে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মাজত যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰিছিল ।

   যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি থকা অতিষ্ঠ ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ বাঁহৰ দলং এখন নিৰ্মাণ কৰে । কিন্তু বৰ্তমান এই বাঁহৰ দলংখনৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে অতি বিপজ্জনকভাৱে মৰণক শৰণ দি ৰাইজে যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । বিশেষ দুয়ো পাৰে থকা দুখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্র-ছাত্ৰী সকলে ভয়ে ভয়ে দলংখনেৰে অহা-যোৱা কৰে ।  ইফালে এই বিধ্বস্ত দলংখনেৰে অহা-যোৱা কৰোতে বহু কেইটা দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । অতিশীঘ্ৰে ইয়াত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়ত ব্যৱস্থা উন্নত কৰি তুলিবলৈ অঞ্চলবাসীয়ে দাবী জনাইছে ।
   Published by:Kokil Sarma
   First published: