உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Railway: ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ! অসমৰ ৰে'লপথত চলা এই ৰে'লসমূহ আজিৰে পৰা ৯ অক্টোবৰলৈ বাতিল-ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে, ইয়াতে পৰীক্ষা কৰক ৰে'লৰ নং...

  Railway: ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ! অসমৰ ৰে'লপথত চলা এই ৰে'লসমূহ আজিৰে পৰা ৯ অক্টোবৰলৈ বাতিল-ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে, ইয়াতে পৰীক্ষা কৰক ৰে'লৰ নং...

  উত্তৰ-পশ্চিম ৰে'লৱে (North Western Railway)ৰ অধীনত চলি থকা কেইবাখনো ৰে'ল (Trains) বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু বহুতো ৰে'ল পৰিৱৰ্তিত পথৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰা হ'ব। অসমৰ ৰে'লযাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰীক্ষা কৰক কোনকেইখন ৰে'লৰ যাত্ৰা বাতিল হৈছে।

  উত্তৰ-পশ্চিম ৰে'লৱে (North Western Railway)ৰ অধীনত চলি থকা কেইবাখনো ৰে'ল (Trains) বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু বহুতো ৰে'ল পৰিৱৰ্তিত পথৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰা হ'ব। অসমৰ ৰে'লযাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰীক্ষা কৰক কোনকেইখন ৰে'লৰ যাত্ৰা বাতিল হৈছে।

  উত্তৰ-পশ্চিম ৰে'লৱে (North Western Railway)ৰ অধীনত চলি থকা কেইবাখনো ৰে'ল (Trains) বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু বহুতো ৰে'ল পৰিৱৰ্তিত পথৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰা হ'ব। অসমৰ ৰে'লযাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰীক্ষা কৰক কোনকেইখন ৰে'লৰ যাত্ৰা বাতিল হৈছে।

  • Share this:
  আলিপুৰদুৱাৰ বিভাগৰ কালাইগ্ৰাম-গুমানি হাট শাখাৰ মাজত ৰে'লৱে (Railways)ৰ দ্বাৰা নন-ইণ্টাৰলকিং (Non Interlocking) কাম চলি আছে, যি ৰে'ল যাতায়ত প্ৰভাৱিত কৰিব। এই সকলোবোৰ কাম উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে (Northeast Frontier Railway)ৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা হৈছে যাৰ ফলত উত্তৰ-পশ্চিম ৰে'লৱে (North Western Railway)ৰ অধীনত চলি থকা কেইবাখনো ৰে'ল (Trains) বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু বহুতো ৰে'ল পৰিৱৰ্তিত পথৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰা হ'ব।

  উত্তৰ পশ্চিম ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্ক বিষয়া লেঃ শশীকিৰণৰ মতে, বাৰমেৰ, গুৱাহাটী, লালগড়, ডিব্ৰুগড়, উদয়পুৰ চহৰ, কামাখ্যা, বিকানেৰ, ভগত কি কোঠি আদি ৰেলপথৰ ৰেলসমূহ প্ৰভাৱিত হৈছে। নিম্নলিখিত সকলো ৰেল বাতিল/পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে:-

  বাতিল কৰা ৰেল সেৱা (ষ্টেচন আৰম্ভ কৰাৰ পৰা)
  ১. ৰেল নং 05631, বাৰমেৰ-গুৱাহাটী বিশেষ ৩ অক্টোবৰত বাতিল।

  ২. ৰেল নং 05632, গুৱাহাটী-বাৰমেৰ স্পেচিয়েল ৭ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৩. ৰেল নং 05910, লালগড়-ডিব্ৰুগড় বিশেষ ৪ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৪. ৰেল নং 05909, ডিব্ৰুগড়-লালগড় বিশেষ ৬ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৫. ৰেল নং 09709, উদয়পুৰ চিটি-কামাখ্যা স্পেচিয়েল ৪ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৬. ৰেল নং 09710, কামাখ্যা-উদয়পুৰ চিটি স্পেচিয়েল ৭ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৭. ৰেল নং 05623, ভগত কি কোঠি-কামাখ্যা বিশেষ ৫ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৮. ৰেল নং 05624, কামাখ্যা-ভগত কি কোঠি বিশেষ ৮ অক্টোবৰত বাতিল।

  ৯. ৰেল নং 05633, বিকানেৰ-গুৱাহাটী বিশেষ ৬ অক্টোবৰত বাতিল।

  ১০. ৰেল নং 05634, গুৱাহাটী-বিকানেৰ স্পেচিয়েল ৯ অক্টোবৰত বাতিল।

  এই ৰেলবোৰ ডাইভাৰ্ট পথত চলিব
  ১. ৰেল নং 05910, লালগড়-ডিব্ৰুগড় ৰেল সেৱা যি ৫ অক্টোবৰত লালগড়ৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব, ৰাণীনগৰ জলপাইগুৰি-মথাভাঙ্গা-নিউ কোচবিহাৰ হৈ পৰিৱৰ্তিত পথৰ মাজেৰে চলিব।

  ২. ৰেল নং 05634, গুৱাহাটী-বিকানেৰ ৰেল সেৱা ২ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে কাম কৰিব।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: