உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ‘বিজেপি চৰকাৰে বহু অফাৰ দিছিল, কিন্তু মেনেজ কৰাত বিফল হ’ল অখিল গগৈক, সেইবাবেই বন্দী কৰি ৰাখিছে জে’লত’

  ‘বিজেপি চৰকাৰে বহু অফাৰ দিছিল, কিন্তু মেনেজ কৰাত বিফল হ’ল অখিল গগৈক, সেইবাবেই বন্দী কৰি ৰাখিছে জে’লত’

  ‘অখিল গগৈ জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলেই ৰাইজৰ আগত যে চৰকাৰখনৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ কথা খুলিব সেয়া ভালদৰে জানে বিজেপি চৰকাৰে৷’

  ‘অখিল গগৈ জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলেই ৰাইজৰ আগত যে চৰকাৰখনৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ কথা খুলিব সেয়া ভালদৰে জানে বিজেপি চৰকাৰে৷’

  ‘অখিল গগৈ জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলেই ৰাইজৰ আগত যে চৰকাৰখনৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ কথা খুলিব সেয়া ভালদৰে জানে বিজেপি চৰকাৰে৷’

  • Share this:
  বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাকচ হৈছিল অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন৷ অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সংবাদমেল পাতি ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্ক’ ডি শইকীয়াই কয় – ন্যায়পালিকাত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে বহু লোক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া ৰায়ক লৈ অলপো আচৰিত নহয় ৰাইজৰ দল৷ কাৰণ, চৰকাৰে ভয় কৰে অখিল গগৈক৷ অখিল গগৈ জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলেই ৰাইজৰ আগত যে চৰকাৰখনৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ কথা খুলিব সেয়া ভালদৰে জানে বিজেপি চৰকাৰে৷

  ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য, ‘‘বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা অখিল গগৈলৈ আহিছিল বহু অফাৰ৷ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতিবলৈ, কা বিৰোধী আন্দোলনলৈ ওলাই নাহিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে অখিল গগৈলৈ আগবঢ়াইছিল অফাৰ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে কোনোপধ্যে বিক্ৰী যোৱা নাছিল চৰকাৰৰ ওচৰত৷ চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী নোযোৱাৰ বাবেই অখিল গগৈক ১৫ মাহে বন্দী কৰি ৰাখিছে।’’

  ভাস্ক’ ডি শইকীয়াৰ মতে, বহু সময়ত কাৰাগাৰতে হত্যাৰো ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল অখিল গগৈৰ ওপৰত৷ কিন্তু তাকো কেৰেপ কৰা নাছিল অখিল গগৈয়ে৷ তথাপিও কোনো দিনে বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী যোৱা নাছিল নেতাগৰাকী৷ কেৱল ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যুঁজি গৈছিল। হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ নেতাগৰাকী হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ’ব পাৰে বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে৷

  নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ আশা নকৰি অখিল গগৈৰ অবিহনে বিজেপিক উৎখাত কৰা কৰ্মযজ্ঞত সকলো এক হোৱাৰ আহ্বান জনালে ৰাইজৰ দলৰ হৈ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে৷

  যদি ৰাইজে সঁচাকৈ ‘কা’ বিৰোধী আন্দোলন কৰিছিল তেন্তে  বিজেপিক উৎখাত কৰিব বাবে সকলো অসমবাসীক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে ৰাইজৰ দলৰ হৈ ভাস্ক’ ডি শইকীয়াই৷ যদি ৰাইজে বিচাৰে তেন্তে অনাগত বিধানসভা নিবাচনত শিৱসাগৰৰ পৰা কাৰাগাৰত থাকিয়ে নিবাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ব অখিল গগৈ৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: