• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অসমৰ চাৰি গৃহৰক্ষী জোৱানলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অসমৰ চাৰি গৃহৰক্ষী জোৱানলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক

নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ মেধাৱী সেৱাৰ বাবে গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা মেডেল প্ৰদান।

নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ মেধাৱী সেৱাৰ বাবে গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা মেডেল প্ৰদান।

নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ মেধাৱী সেৱাৰ বাবে গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা মেডেল প্ৰদান।

  • Share this:

কাইলৈ দেশৰ ৭৫সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই দিৱস উপলক্ষে অসমৰ চাৰিগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানলৈ বঁটা আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।


গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা পদকৰ বাবে নিৰ্বাচিত জোৱানসকল হৈছে চুবেদাৰ মোহিনী মোহন শৰ্মা (গৃহৰক্ষী), প্লেটুন কমাণ্ডাৰ গণেশ ডেকা (গৃহৰক্ষী), হাবিলদাৰ হৰেশ্বৰ বৰগোহাঁই (গৃহৰক্ষী) আৰু কনিষ্টবল অসীম কুমাৰ কৰ (গৃহৰক্ষী)।


নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ মেধাৱী সেৱাৰ বাবে গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা মেডেল প্ৰদানৰ অনুমোদন জনাইছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে।

Published by:Gautam Barman
First published: