உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • পথৰ দুৰৱস্থা! জেচিবিৰ বাকেটত উঠি কৰ্তব্যস্থলীলৈ গ'ল আশাকৰ্মী

  পথৰ দুৰৱস্থা! জেচিবিৰ বাকেটত উঠি কৰ্তব্যস্থলীলৈ গ'ল আশাকৰ্মী

  নাজিৰাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিহুবৰৰ এক দৃশ্য এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে।

  নাজিৰাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিহুবৰৰ এক দৃশ্য এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে।

  নাজিৰাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিহুবৰৰ এক দৃশ্য এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে।

  • Share this:

  • নাজিৰাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিহুবৰৰ এক দৃশ্য এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে।

  • শিমলুগুৰি বিহুবৰ সংযোগী ৰমণী আলি পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতু ভোগাইছে জনসাধাৰণক৷

  • যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ ফলত এগৰাকী আশা কৰ্মীয়ে নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ জিচিবিত উঠি দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছে।

  • আশা কৰ্মীগৰাকীৰ নাম অৰুণা গগৈ। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে আশা কৰ্মীগৰাকীয়ে জেচিবিৰ বাকেটত উঠি কৰ্মস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে।

  • অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিহুবৰৰ এইগৰাকী আশাকৰ্মীৰ এইখন ফটোৱে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে৷

  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: