உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • নাবালিকাক বলাৎকাৰ! নলবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ

  নাবালিকাক বলাৎকাৰ! নলবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ

  মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনক৷ নিশা বৰমাৰ পৰা মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাকেশ আলীক৷

  মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনক৷ নিশা বৰমাৰ পৰা মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাকেশ আলীক৷

  মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনক৷ নিশা বৰমাৰ পৰা মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাকেশ আলীক৷

  • Share this:
  নাবালিকাক বলাৎকাৰৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ৷ নলবাৰীৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীত চেকা৷ নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে৷ চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ হাবিলদাৰ ৰাকেশ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ৷ মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনক৷ নিশা বৰমাৰ পৰা মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাকেশ আলীক৷

  BTADৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰ্তব্য পালনৰ উদ্দেশ্যেৰে জোৱানজন গৈছিল বৰমালৈ৷ বৰমাৰ পৰা নিশাই মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাকেশ আলীক৷ ৰাকেশ আলীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ৯ বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত মুকালমুৱা আৰক্ষী থানাত ৰজু হৈছিল গোচৰ৷

  ৰাকেশ আলীয়ে চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত থকা অৱস্থাতে যোৱা মঙলবাৰে এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অসৎ কৰ্মত লিপ্ত কৰোৱাৰ অভিযোগত পৰিয়ালৰ লোকে মুকালমুৱা আৰক্ষী থানাত ৫৩২/২০২০ নম্বৰত ৰজু কৰিছিল গোচৰ৷

  মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে ৰাকেশ আলীক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি নলবাৰী আদালত হাজিৰ কৰায়৷ আৰক্ষী জোৱানজনৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ ভেল্লা গাঁৱত৷ হাবিলদাৰগৰাকীৰ এনে কৰ্মই লজ্জিত কৰি তুলিছে আৰক্ষী মহলক৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: