உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বৰপেটাত চিকিৎসকৰ জাল প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

  বৰপেটাত চিকিৎসকৰ জাল প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

  চিকিৎসকৰ চহী আৰু ছীল–মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল কমল ডেকাই৷

  চিকিৎসকৰ চহী আৰু ছীল–মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল কমল ডেকাই৷

  চিকিৎসকৰ চহী আৰু ছীল–মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল কমল ডেকাই৷

  • Share this:
  বৰপেটাত চিকিৎসকৰ জাল প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ৷ কমল ডেকা নামৰ এজন যুৱকে ডাঃ ইকবাল হুছেইনৰ চহী আৰু ছীল–মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰদান কৰিছিল শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ৷ ধৃত কমল ডেকাৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ ৰামপুৰত৷

  চিকিৎসকৰ চহী আৰু ছীল–মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল কমল ডেকাই৷ গাড়ী চালনাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ নামত কমল ডেকাই ডাঃ ইকবাল হুছেইনৰ  নাম ব্যৱহাৰ কৰি বৰপেটাত চলাই আহিছিল অবৈধ ব্যৱসায়৷

  আজি একাংশ যুৱকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গাড়ী চালনাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কমল ডেকাই ডাঃ ইকবাল হুছেইন নামৰ চিকিৎসক গৰাকীৰ চহী আৰু ছীল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰি থকা অৱস্থাতে কমল ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: