உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ‘চোৰ–ডকাইতে বাস কৰে সেই স্থানত, পাকিস্তানৰ পতাকা উৰুৱায় সেইসকলে’ – বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া পীযূষ হাজৰিকাৰ

  ‘চোৰ–ডকাইতে বাস কৰে সেই স্থানত, পাকিস্তানৰ পতাকা উৰুৱায় সেইসকলে’ – বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া পীযূষ হাজৰিকাৰ

  থানা জ্বলাবলৈ দুঃসাহস কৰা লোকক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। 

  থানা জ্বলাবলৈ দুঃসাহস কৰা লোকক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। 

  থানা জ্বলাবলৈ দুঃসাহস কৰা লোকক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। 

  • Share this:
  বটদ্ৰৱাৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত কাকোৱে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব। থানা জ্বলাবলৈ দুঃসাহস কৰা লোকক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই।

  মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চোৰ–ডকাইতে বাস কৰে সেই স্থানত। উচ্ছেদ আৰু চলিব। সেই সকলেই পাকিস্তানৰ পতাকা উৰুৱাই।’’
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: