உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • উপ–নিৰ্বাচনত থাওৰা সমষ্টিত সুশান্ত বৰগোহাঁই হ’ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী! ইংগিত দিলে পীযূষ হাজৰিকাই 

  উপ–নিৰ্বাচনত থাওৰা সমষ্টিত সুশান্ত বৰগোহাঁই হ’ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী! ইংগিত দিলে পীযূষ হাজৰিকাই 

  মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ৰাইজৰ দলে উপ-নিৰ্বাচনত আমাক ভোটৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰাত সহায়হে কৰিব।

  মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ৰাইজৰ দলে উপ-নিৰ্বাচনত আমাক ভোটৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰাত সহায়হে কৰিব।

  মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ৰাইজৰ দলে উপ-নিৰ্বাচনত আমাক ভোটৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰাত সহায়হে কৰিব।

  • Share this:
  শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিত আজি ১৪টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই৷ বকতা নঙলামৰা বাঁহগড় আহোম গাঁও সংযোগী পথাৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীজনে কয় যে থাওৰাত এইবাৰ দুই শক্তি একত্ৰিত হৈছে। পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি থাওৰা সমষ্টিৰ উপ–নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পোন্ধৰ হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিব৷

  মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই একপ্ৰকাৰৰ থাওৰা সমষ্টিৰ উপ–নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰে। সুশান্ত বৰগোহাঁয়েই হ'ব থাওৰা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ৰাইজৰ দলে উপ-নিৰ্বাচনত আমাক ভোটৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰাত সহায়হে কৰিব। সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত থাওৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ একেবাৰে শেষ হ'ল বুলি কোৱৰ লগতে আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনত সমষ্টিবাসীক সুশান্ত বৰগোহাঁইক জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনায়।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: