உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বৰপেটা সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱৰ তিৰােভাৱ তিথি পালন 

  বৰপেটা সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱৰ তিৰােভাৱ তিথি পালন 

  আজি পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত সীমিত সংখ্যক ভক্তই সত্ৰত পালিত নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে৷ 

  আজি পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত সীমিত সংখ্যক ভক্তই সত্ৰত পালিত নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে৷ 

  আজি পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত সীমিত সংখ্যক ভক্তই সত্ৰত পালিত নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে৷ 

  • Share this:
  অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধৰ্ম-দৰ্শণ, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ মূল চালিকাশক্তি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ, নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে৷ গুৰুজনাৰ একান্ত শিষ্য মাধৱদেৱ গুৰুৱে স্থাপন কৰা বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ৷

  সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি–পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে৷ অৱশ্যে কোৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ আশংকাত অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ৷

  আজি পুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত সীমিত সংখ্যক ভক্তই সত্ৰত পালিত নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে৷ সত্ৰীয়া ৰীতি অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনটো কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়৷ গুৰুজনাৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰ গীত আৰু ভটিমা গোৱাৰ পিছতে ঘোষাপাঠ কৰা হয়৷

  আনহাতে সত্ৰৰ গায়ন–বায়নে গুৰুঘাট পৰিৱেশন কৰি ভোজন ব্যৱহাৰ অংক ৰূপায়ন কৰে৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত বিবিধ সত্ৰীয়া প্ৰসংগ আৰু হৰি নাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিত এক পৱিত্ৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে৷ সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত গায়ন–বায়নৰ বিবিধ সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰা পৰিবেশনৰ লগতে সত্ৰৰ প্ৰসংগত সীমিত সংখ্যক ভক্তই সভক্তিৰে অংশগ্ৰহণ কৰে৷

  সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মাই প্ৰসংগত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভক্তসকলক আশিস-নিৰ্মালী প্ৰদান কৰে৷ আনহাতে পাটবাউসী, সুন্দৰীদিয়া, বাৰাদি, আদি সত্ৰতো গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হয়৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: