உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Magh Bihu 2022: গীত-নৃত্য, হুঁচৰি পৰিৱেশন, খেল-ধেমালিৰে জীপাল হ'ল ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰি

  Magh Bihu 2022: গীত-নৃত্য, হুঁচৰি পৰিৱেশন, খেল-ধেমালিৰে জীপাল হ'ল ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰি

  পহিলা মাঘত টাইপাৰ উদ্যোগত ৰংপুৰ মেলা

  • Share this:
  অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ মাঘ বিহুৰ  (Magh Bihu) আজি পহিলা দিন। পহিলা মাঘত ৰং ধেমালিৰে জীপাল হৈ পৰে ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰি।

  আহোম ৰাজত্ব কালৰ  ৰং-ৰহইচৰ পীঠস্থান হিচাপে পৰিচিত ৰংঘৰৰ (The Rang Ghar) সন্মুখত পহিলা মাঘত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰংপুৰ মেলা।

  পুৱা পতাকা উত্তোলন, পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে মৈদাম তৰ্পণৰ  পিছতে বিহু নৃত্য, তিৱা , কাৰ্বি, মিচিং জনগোষ্ঠীয়সকলৰ  নৃত্য, নগা আও জনগোষ্ঠীৰ ৱাৰ নৃত্য , হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি মুখৰিত কৰি তোলে ৰংঘৰৰ বাকৰি।

  ইয়াৰ উপৰি ৰংপুৰ মেলাত আহোম ৰজাৰ  (Ahom Kingdom)  দিনৰে পৰা চলি অহা ঢোপ খেল , কড়ি খেল , ৰছী টনা  আদি খেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৰংঘৰৰ চৌহদত।

  ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুটা ভেকচিন লোৱাসকলকহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় ৰংঘৰৰ বাকৰিত। ৰংপুৰ মেলাতে   টাইপাৰ  "চে-মুন" নামৰ এখন  স্মৃতি গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় ।
  Published by:Gautam Barman
  First published: