உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Love Protest: প্ৰেমিক আছিল তেওঁ, সাত বছৰ পুৰণি তেওঁৰ ভালপোৱা ! কিন্তু হঠাতে সকলো সলনি হৈ গ'ল, হেৰুওৱা প্ৰেম ওভতাই বিচাৰি তেওঁৰ প্ৰতিবাদ...

  Love Protest: প্ৰেমিক আছিল তেওঁ, সাত বছৰ পুৰণি তেওঁৰ ভালপোৱা ! কিন্তু হঠাতে সকলো সলনি হৈ গ'ল, হেৰুওৱা প্ৰেম ওভতাই বিচাৰি তেওঁৰ প্ৰতিবাদ...

  প্ৰেম ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে অনশনত বহা যেন এতিয়া ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে । এতিয়া প্ৰতিদিনে বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকে এনে ঘটনা । পিছে বহিঃৰাজ্যত নহয়, এইবাৰ এইখন অসমতে সংঘটিত হ'ল এনে এক ঘটনা । এইবাৰ বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি জিলাত অনশনত বহিল এজন প্ৰেমিক ।

  প্ৰেম ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে অনশনত বহা যেন এতিয়া ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে । এতিয়া প্ৰতিদিনে বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকে এনে ঘটনা । পিছে বহিঃৰাজ্যত নহয়, এইবাৰ এইখন অসমতে সংঘটিত হ'ল এনে এক ঘটনা । এইবাৰ বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি জিলাত অনশনত বহিল এজন প্ৰেমিক ।

  প্ৰেম ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে অনশনত বহা যেন এতিয়া ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে । এতিয়া প্ৰতিদিনে বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকে এনে ঘটনা । পিছে বহিঃৰাজ্যত নহয়, এইবাৰ এইখন অসমতে সংঘটিত হ'ল এনে এক ঘটনা । এইবাৰ বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি জিলাত অনশনত বহিল এজন প্ৰেমিক ।

  • Share this:
  প্ৰেম ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে অনশনত বহা যেন এতিয়া ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে । এতিয়া প্ৰতিদিনে বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকে এনে ঘটনা । পিছে বহিঃৰাজ্যত নহয়, এইবাৰ এইখন অসমতে সংঘটিত হ'ল এনে এক ঘটনা । এইবাৰ বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি জিলাত অনশনত বহিল এজন প্ৰেমিক ।

  হাইলাকান্দি জিলাৰ লালা থানাধীন শেৰালিপুৰ গাওঁৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে স্থানীয় ভিচিংচা গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ । যোৱা ৭ বছৰৰ পৰা চলিছিলে এই সম্পৰ্ক । কিন্তু যুৱতীৰ পৰিয়ালে বাহাৰুলৰ পৰিবৰ্তে তেওঁৰ বিয়া ঠিক কৰিলে অন্য ঠাইত । ৭ বছৰ পুৰণি প্ৰেম ব্যৰ্থ হোৱাত অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ অনশনৰ পথ বাছি ললে প্ৰেমিক বাহাৰুলে ।
  ৰাজনৈতিক নেতাৰ নিচিনা হাতত প্লেকাৰ্ডলৈ হাইলাকান্দি জিলাৰ আব্দুল্লাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ সম্মুখতে অনশনত বহিল বাহাৰুল ইচলাম । ৭ বছৰৰ প্ৰেম ওভতাই দিয়াৰ বাবে বাহাৰুলৰ এই অভিনব প্ৰতিবাদ । কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ৰঙা চকু দেখি অনশনস্থলীৰ পৰা পলাবলগীয়া হয় ব্যৰ্থ প্ৰেমিক বাহাৰুল ।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: