உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • AEC ৰ ছাত্ৰাবাসৰ সন্মুখত বাঘৰ আতংক, ছাত্ৰক আক্ৰমণ

  AEC ৰ ছাত্ৰাবাসৰ সন্মুখত বাঘৰ আতংক, ছাত্ৰক আক্ৰমণ

  বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰ ভাবে আহত এজন ছাত্ৰ

  বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰ ভাবে আহত এজন ছাত্ৰ

  বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰ ভাবে আহত এজন ছাত্ৰ

  • Share this:
  AEC ৰ ছাত্ৰবাসত সন্মুখত বাঘৰ আতংক, ছাত্ৰক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ। বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰ ভাবে আহত এজন ছাত্ৰ। ছাত্ৰজনক GMCHলৈ প্ৰেৰণ। পিছত উত্তেজিত ৰাইজে হত্যা কৰে নাহৰফুটুকীতো। বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা ছাত্ৰজনৰ নাম দেৱব্ৰত চুতীয়া। ইফালে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় চলি আছে পৰীক্ষা।
  First published: