• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জন গোস্বামী

উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জন গোস্বামী

উৎকোচ লওঁতেই হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জন গোস্বামী।

উৎকোচ লওঁতেই হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জন গোস্বামী।

উৎকোচ লওঁতেই হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জন গোস্বামী।

  • Share this:
দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ চৰকাৰ। দুৰ্নীতিৰ বিৰোদ্ধে শূণ্যসহনশীল নীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজনৰ পিছত আনজনকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ধৰা পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰণ অভিযানত। উৎকোচ লওঁতেই হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জন গোস্বামী।
Published by:Subham Goswami
First published:

শেহতীয়া বাতৰি