உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ‘মই ঢোৰাসাপ নহয়, অজগৰহে, গিলি পেলালে ৰক্ষা নাই’ – অতুল বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ জীতেন গগৈৰ

  ‘মই ঢোৰাসাপ নহয়, অজগৰহে, গিলি পেলালে ৰক্ষা নাই’ – অতুল বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ জীতেন গগৈৰ

  অহা নিৰ্বাচনত জীতেন গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যে তেওঁৰ জয় নিশ্চিত৷

  অহা নিৰ্বাচনত জীতেন গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যে তেওঁৰ জয় নিশ্চিত৷

  অহা নিৰ্বাচনত জীতেন গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যে তেওঁৰ জয় নিশ্চিত৷

  • Share this:
  নিৰ্বাচনলৈ কেইটান মাহ থকা অৱস্থাত তুংগত উঠিছে বাকযুদ্ধ৷ অতুল বৰাই জীতেন গগৈক ঢোৰাসাপৰ লগত তুলনা কৰাৰ পিছত জীতেন গগৈয়ে নিজকে অজগৰ সাপ বুলি ঘোষণা কৰিছে৷ কাজিৰঙাৰ ৰজা হিচাপে খ্যাত জীতেন গগৈয়ে কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাক অজগৰ সাপৰ দৰে গিলি পেলালে ৰক্ষা নাই বুলি কয়৷

  কাজিৰঙাৰ ৰজা বুলি খ্যাতি অৰ্জন কৰা বোকাখাতৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জীতেন গগৈয়ে পুনৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰে নিজকে৷ সৰুৰে পৰাই ৰজা বুলি স্থানীয় ৰাইজে তেওঁক সন্মান দিছে বুলিও কয় জীতেন গগৈয়ে৷

  অহা নিৰ্বাচনত জীতেন গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যে তেওঁৰ জয় নিশ্চিত৷ আনকি গগৈয়ে অতুল বৰাৰ লগত থকা মানুহো তেওঁৰেই বুলি কৈ সেইখিনি মানুহে গগৈৰ ইংগিত পালেই অতুল বৰাৰ তালুত দংশন কৰিব বুলি কয়৷ এনেকৈয়ে বোকাখাতৰ ৰাজনৈতিক বতাহ ক্ৰমে গৰম হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: