உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • 'আৰক্ষী বিষয়া বুলি তেওঁ কোনো অনুকম্পা নাপায়'- প্ৰমাণ পালে SI জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰিলে নগাঁৱৰ SP-এ

  'আৰক্ষী বিষয়া বুলি তেওঁ কোনো অনুকম্পা নাপায়'- প্ৰমাণ পালে SI জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰিলে নগাঁৱৰ SP-এ

  বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নগাঁৱৰ আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা। প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন আত্মসাত্‍ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে।

  বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নগাঁৱৰ আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা। প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন আত্মসাত্‍ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে।

  বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নগাঁৱৰ আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা। প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন আত্মসাত্‍ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে।

  • Share this:
  বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নগাঁৱৰ আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা। প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন আত্মসাত্‍ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। এইলৈ এতিয়া এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ৰাজ্য। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেই।

  আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে,  'প্ৰমাণ পালে ব্যৱস্থা পালে লোৱা হ'ব জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষী বিষয়া বুলি তেওঁ কোনো অনুকম্পা নাপায়। কিন্তু অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙক প্ৰমাণ বুলি ধৰিব পৰা নাযায়। মাজুলী আৰক্ষীক সহযোগ কৰিব নগাঁও আৰক্ষীয়ে।'
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: