உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • সোণাৰিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীক হত্যা কৰি পুতি দলে দিচাং নদীৰ পাৰত

  সোণাৰিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীক হত্যা কৰি পুতি দলে দিচাং নদীৰ পাৰত

  মৃত ৰতনৰ ঘৰ সোণাৰিৰ ৰজাপুখুৰীৰ ৰাইদঙীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে।

  মৃত ৰতনৰ ঘৰ সোণাৰিৰ ৰজাপুখুৰীৰ ৰাইদঙীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে।

  মৃত ৰতনৰ ঘৰ সোণাৰিৰ ৰজাপুখুৰীৰ ৰাইদঙীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে।

  • Share this:
  চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি ভজোত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰি পুতি থলে দিচাং নদীৰ কাষত। সোণাৰিৰ ভজোৰ ব্যৱসায়ী মনোজ দত্তই তেওঁৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী ৰতন চক্ৰৱৰ্তীক হত্যা কৰি যোৱানিশা ৯জন লোকৰ সহযোগত পুতি থ’লে ভজো মৰিশালীৰ দিচাং নদীৰ কাষত।

  সোণাৰি আৰক্ষীয়ে আজি মৃতদেহ খান্দি উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে মনোজক আটক কৰিছে। মৃত ৰতনৰ ঘৰ সোণাৰিৰ ৰজাপুখুৰীৰ ৰাইদঙীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: