உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • দুচকীয়া বাহনত চালক-আৰোহীয়ে হেলমেট নিপিন্ধাক লৈ হাইলাকান্দিত পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যাপক অভিযান...

  দুচকীয়া বাহনত চালক-আৰোহীয়ে হেলমেট নিপিন্ধাক লৈ হাইলাকান্দিত পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যাপক অভিযান...

  ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ ৷ দুচকীয়া বাহনৰ চালকৰ লগতে পিছৰ চীটত বহা আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰা ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । হাইলাকান্দি জিলাত পৰিবহণ বিভাগে চলায় ব্যাপক অভিযান ৷

  ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ ৷ দুচকীয়া বাহনৰ চালকৰ লগতে পিছৰ চীটত বহা আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰা ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । হাইলাকান্দি জিলাত পৰিবহণ বিভাগে চলায় ব্যাপক অভিযান ৷

  ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ ৷ দুচকীয়া বাহনৰ চালকৰ লগতে পিছৰ চীটত বহা আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰা ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । হাইলাকান্দি জিলাত পৰিবহণ বিভাগে চলায় ব্যাপক অভিযান ৷

  • Share this:
  ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ ৷ দুচকীয়া বাহনৰ চালকৰ লগতে পিছৰ চীটত বহা আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰা ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । এই সন্দৰ্ভত আজি ৰাজ্যৰ আন জিলা সমূহৰ সমান্তৰালভাৱে হাইলাকান্দি জিলাতো পৰিবহণ বিভাগে চলায় ব্যাপক অভিযান ৷

  চালক অথবা আৰোহীয়ে হেলমেট অবিহনে চলাই থকা মটৰচাইকেল–স্কুটী আদি জব্দ কৰাৰ লগতে জৰিমনাও ধাৰ্য কৰি দিয়ে পৰিবহণ বিভাগে । আজিৰ এই অভিযানত প্ৰায় ৬০ খন মটৰচাইকেল আৰু স্কুটিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে । মূলতঃ দুর্ঘটনাত পতিত হ’লেও চালক আৰু আৰোহীৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই  উভয় আৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

  Read all News in Assamese, Assam News Today, Entertainment News in Assamese, Business News in Assamese, Sports News in Assamese, Health News in Assamese, India News in Assamese
  Published by:Kokil Sarma
  First published: