• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলিল এখন i10 বাহন, কেনেকৈ জ্বলিল?

নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলিল এখন i10 বাহন, কেনেকৈ জ্বলিল?

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন ক্ৰেনেৰে উঠাই নিওঁতে ক্ৰেন চালকৰ ভুলৰ বাবেই জ্বলি উঠে বাহনখন। বাহনখন জ্বলাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ক্ৰেন চালকে।

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন ক্ৰেনেৰে উঠাই নিওঁতে ক্ৰেন চালকৰ ভুলৰ বাবেই জ্বলি উঠে বাহনখন। বাহনখন জ্বলাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ক্ৰেন চালকে।

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন ক্ৰেনেৰে উঠাই নিওঁতে ক্ৰেন চালকৰ ভুলৰ বাবেই জ্বলি উঠে বাহনখন। বাহনখন জ্বলাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ক্ৰেন চালকে।

  • Share this:
নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলিলএখন i10 বাহন। হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। প্ৰথমে সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন ক্ৰেনেৰে উঠাই নিওঁতে ক্ৰেন চালকৰ ভুলৰ বাবেই জ্বলি উঠে বাহনখন। বাহনখন জ্বলাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ক্ৰেন চালকে।

বাহনখন ভস্মীভূত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। গণেশগুৰিৰ পৰা হাতীগাঁও অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখন।
Published by:Sanjay Kumar Das
First published:

শেহতীয়া বাতৰি