உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • সুৰাপায়ীসকলৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই ! ৯ বজাতে খুলিব সুৰাৰ দোকান...

  সুৰাপায়ীসকলৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই ! ৯ বজাতে খুলিব সুৰাৰ দোকান...

  সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে সুখবৰ। এতিয়া চহৰসমূহত ৯ বজাৰ পৰা ১১ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান। আনহাতে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ৯ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান।

  সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে সুখবৰ। এতিয়া চহৰসমূহত ৯ বজাৰ পৰা ১১ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান। আনহাতে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ৯ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান।

  সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে সুখবৰ। এতিয়া চহৰসমূহত ৯ বজাৰ পৰা ১১ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান। আনহাতে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ৯ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান।

  • Share this:
  সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে সুখবৰ। এতিয়া চহৰসমূহত ৯ বজাৰ পৰা ১১ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান। আনহাতে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ৯ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ দোকান।

  নতুন SOP অনুযায়ী চহৰ অঞ্চলত  ১১ বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব দোকানসমূহ। তেনেক্ষেত্ৰত সুৰাৰ দোকানসমূহ দেওবাৰৰ পৰা পুৱা ৯ বজাতে খুলিব পাৰিব। আবকাৰী বিভাগে জনাইছে এই তথ্য।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: