• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ PFI নেতা, দেশজুৰি NIAৰ মহা অভিযান

গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ PFI নেতা, দেশজুৰি NIAৰ মহা অভিযান

দেশত PFIৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে NIAই। ১৩খন ৰাজ্যত PFIৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযান। ১০০ৰো অধিক PFIৰ নেতা–সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।

দেশত PFIৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে NIAই। ১৩খন ৰাজ্যত PFIৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযান। ১০০ৰো অধিক PFIৰ নেতা–সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।

দেশত PFIৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে NIAই। ১৩খন ৰাজ্যত PFIৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযান। ১০০ৰো অধিক PFIৰ নেতা–সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।

  • Share this:
গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ PFI নেতা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা PFI নেতাজনৰ নাম আমিনুল হক।হাতীগাঁৱৰ PFI কাৰ্যালয়ত NIAৰ অভিযান। কামৰূপৰ নগৰবেৰাৰ পৰাও গ্ৰেপ্তাৰ ৪জন PFI নেতাক। দেশত PFIৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে NIAই। ১৩খন ৰাজ্যত PFIৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযান। ১০০ৰো অধিক PFIৰ নেতা–সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। PFI কাৰ্যালয় আৰু নেতাৰ ঘৰত তালাচী। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক ধন যোগান আৰু সমৰ্থনৰ অভিযোগ।
Published by:Sanjay Kumar Das
First published: