உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • News18 Impact: ঘোচ খাই নিলম্বিত হ'ল শ্ৰম বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শোণিত দাস, News18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে তাৎক্ষণিক একচন

  News18 Impact: ঘোচ খাই নিলম্বিত হ'ল শ্ৰম বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শোণিত দাস, News18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে তাৎক্ষণিক একচন

  অভিযোগমতে শোণিত দাসে বিচৰা ধন নাপালে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় আবেদনকাৰী ৷

  অভিযোগমতে শোণিত দাসে বিচৰা ধন নাপালে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় আবেদনকাৰী ৷

  অভিযোগমতে শোণিত দাসে বিচৰা ধন নাপালে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় আবেদনকাৰী ৷

  • Share this:
  শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্য্যালয়ত শ্ৰম অনুজ্ঞাপএৰ নামত কাৰ্য্যলায়তে উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক শোণিত দাসে ধন লোৱাৰ বাতৰি News18ত সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে বিভাগে। একোখন শ্ৰম অনুজ্ঞাপত্ৰ উলিয়াবৰ বাবে চৰকাৰী খৰচ হয় ৩,২০০টকা ৷ কিন্ত অভিযোগমতে শোণিত কুমাৰ দাসে একোখন শ্ৰম অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ৭ হাজাৰকৈ টকা ৷

  শোণিত দাসে বিচৰা ধন কাৰ্য্যালয়ত দিবলৈ আহি এজন ঠিকাদাৰে নিজৰ গোপন মোবাইলত  বন্দী কৰি লৈছিল ধন লোৱাৰ সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ ৷  শোণিত দাসৰ এই কাণ্ড তথ্য সহকাৰে আমি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে বিভাগৰ ফালৰ নিলম্বন কৰা হয় বিভাগটোৰ উচ্চ বৰ্গৰ বিষয়াগৰাকীক ৷  অভিযোগমতে শোণিত দাসে বিচৰা ধন নাপালে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় আবেদনকাৰী ৷
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: