உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Public Transport: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আন্তঃ জিলা যাতায়াত ! কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব, বাইকত যাব পাৰিব দুজন লোক...

  Public Transport: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আন্তঃ জিলা যাতায়াত ! কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব, বাইকত যাব পাৰিব দুজন লোক...

  Public Transport: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আন্তঃ জিলা যাতায়াত (Inter Distric Transport)। বাছত ১০০ শতাংশ লোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব (No Standing passengers)।

  Public Transport: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আন্তঃ জিলা যাতায়াত (Inter Distric Transport)। বাছত ১০০ শতাংশ লোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব (No Standing passengers)।

  Public Transport: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আন্তঃ জিলা যাতায়াত (Inter Distric Transport)। বাছত ১০০ শতাংশ লোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব (No Standing passengers)।

  • Share this:
  Public Transport: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আন্তঃ জিলা যাতায়াত (Inter Distric Transport)। বাছত ১০০ শতাংশ লোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব (No Standing passengers)।

  এতিয়াৰে পৰা বাইকত যাত্ৰা কৰিব পাৰিব দুজনকৈ লোক। অৱশ্যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যক্তিয়ে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। বাহনত যাত্ৰী থিয় হৈ গ'লে বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ/চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব পাৰে। আন্তঃ জিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যাত্ৰীয়ে Covid Vaccineৰ নুন্যতম এটা dose ল'ব লাগিব ।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: