• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • মহানগৰীৰ ভঙাগড়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এখন ৰেস্তোঁৰাৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত

মহানগৰীৰ ভঙাগড়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এখন ৰেস্তোঁৰাৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত

এখন ৰেস্তোৰাঁৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰণ ঘটে ৰেস্তোৰাঁত থকা চিলিণ্ডাৰ।

এখন ৰেস্তোৰাঁৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰণ ঘটে ৰেস্তোৰাঁত থকা চিলিণ্ডাৰ।

এখন ৰেস্তোৰাঁৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰণ ঘটে ৰেস্তোৰাঁত থকা চিলিণ্ডাৰ।

  • Share this:
মহানগৰীৰ ভঙাগড়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এখন ৰেস্তোৰাঁৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰণ ঘটে ৰেস্তোৰাঁত থকা চিলিণ্ডাৰ। ভঙাগড়ৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে।
Published by:Sanjay Kumar Das
First published: