உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ‘তাক চিৰদিনৰ বাবে জে’লত ৰাখক, সি জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলে আকৌ উদণ্ড হ’ব, আৰু কোনোবা ছোৱালীক আক্ৰমণ কৰিব’ – হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তিৰ দাবী ডিম্পলৰ মাতৃৰ

  ‘তাক চিৰদিনৰ বাবে জে’লত ৰাখক, সি জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলে আকৌ উদণ্ড হ’ব, আৰু কোনোবা ছোৱালীক আক্ৰমণ কৰিব’ – হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তিৰ দাবী ডিম্পলৰ মাতৃৰ

  ডিম্পলৰ মাতৃয়ে যুৱকজনৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘সি পূৰ্বে নিচা, ড্ৰাগছ খাইছিল৷ ভাবিছিলো ভাল হ’ব, পূৰ্বৰ স্বভাৱ আঁতৰিব৷ কিন্তু নহ’ল, বৰং মোৰ ছোৱালীক হত্যা কৰি দানৱ হল৷’’

  ডিম্পলৰ মাতৃয়ে যুৱকজনৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘সি পূৰ্বে নিচা, ড্ৰাগছ খাইছিল৷ ভাবিছিলো ভাল হ’ব, পূৰ্বৰ স্বভাৱ আঁতৰিব৷ কিন্তু নহ’ল, বৰং মোৰ ছোৱালীক হত্যা কৰি দানৱ হল৷’’

  ডিম্পলৰ মাতৃয়ে যুৱকজনৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘সি পূৰ্বে নিচা, ড্ৰাগছ খাইছিল৷ ভাবিছিলো ভাল হ’ব, পূৰ্বৰ স্বভাৱ আঁতৰিব৷ কিন্তু নহ’ল, বৰং মোৰ ছোৱালীক হত্যা কৰি দানৱ হল৷’’

  • Share this:
  ‘‘নিজ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰিছিলো, কোনো দিন কেতিয়াও নাম কাঢ়ি মতা নাছিলো৷ মোৰ ছোৱালীয়েও কেতিয়াবা ভাল বস্তু বনাই দিছিল অথবা ১০–২০ টকা দিছিল তাক৷ তথাপি ছোৱালীজনীৰ কথা বুজি নাপালে৷ অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে তাৰ ভগ্নীক৷’’ – এয়া নৃশংস হত্যাৰ বলি হোৱা ডিম্পলৰ মাতৃৰ মৰ্মবেদনা।

  ডিম্পলৰ মাতৃয়ে যুৱকজনৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘সি পূৰ্বে নিচা, ড্ৰাগছ খাইছিল৷ ভাবিছিলো ভাল হ’ব, পূৰ্বৰ স্বভাৱ আঁতৰিব৷ কিন্তু নহ’ল, বৰং মোৰ ছোৱালীক হত্যা কৰি দানৱ হল৷’’

  হত্যাকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰি ডিম্পলৰ মাতৃয়ে কয়, মই গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহি ৰাখিছিলো৷ উল্লেখযোগ্য যে নিজ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰি আঁতৰি অহাৰ পিছত অভিযুক্ত যুৱকজনক আশ্ৰয় দিছিল ডিম্পলৰ পিতৃ–মাতৃয়ে৷ কিন্তু সেই আশ্ৰয়ক গুৰুত্ব নিদিলে৷ বিপৰীতে কোনো বিষয়ত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত কৰি মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে ডিম্পলক৷

  কুখ্যাত অপৰাধীটোক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ডিম্পলৰ মাতৃৰ৷ কেনেবাকৈ সি জে’লৰ পৰা ওলাই আহিলে পুনৰ উদণ্ড হ’ব কয় ডিম্পলৰ মাতৃয়ে৷ ডিম্পলৰ দৰে বহু ছোৱালীক আক্ৰমণ কৰিব৷ নিজৰ ভগ্নী আছে৷ ভগ্নীক আক্ৰমণ চলাব। সেয়ে চিৰদিনৰ বাবে জে’লত ৰখাৰ দাবী ডিম্পলৰ মাতৃ৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: