உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বিধানসভাত 'উগ্ৰপন্থী' ! ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সদনৰ মজিয়াত আহিল 'উগ্ৰপন্থী' ? ১৫ মিনিটৰ বাবে স্থগিত হৈ পৰিল সদন...

  বিধানসভাত 'উগ্ৰপন্থী' ! ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সদনৰ মজিয়াত আহিল 'উগ্ৰপন্থী' ? ১৫ মিনিটৰ বাবে স্থগিত হৈ পৰিল সদন...

  বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল বিধান সভা। উগ্ৰপন্থী শব্দ ব্যৱহাৰকলৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষই উগ্ৰপন্থী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। সদনৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা উগ্ৰপন্থী শব্দ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী বিৰোধী বিধায়কৰ।

  বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল বিধান সভা। উগ্ৰপন্থী শব্দ ব্যৱহাৰকলৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষই উগ্ৰপন্থী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। সদনৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা উগ্ৰপন্থী শব্দ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী বিৰোধী বিধায়কৰ।

  বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল বিধান সভা। উগ্ৰপন্থী শব্দ ব্যৱহাৰকলৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষই উগ্ৰপন্থী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। সদনৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা উগ্ৰপন্থী শব্দ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী বিৰোধী বিধায়কৰ।

  • Share this:
  বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল বিধান সভা। উগ্ৰপন্থী শব্দ ব্যৱহাৰকলৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষই উগ্ৰপন্থী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। সদনৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা উগ্ৰপন্থী শব্দ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী অখিল গগৈৰ। বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে উঠি যায় শাসক পক্ষ। অধ্যক্ষৰ টেবুলৰ কাষলৈ আহি প্ৰতিবাদ বিৰোধীৰ। ভেন্সাৰ স্কুলৰ প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে হুলস্থূল কৰাত সৃষ্টি হয় এই পৰিস্থিতিৰ।

  উগ্ৰপন্থী শব্দটো সন্ত্ৰাসবাদী সমাৰ্থক শব্দ বুলি বিৰোধী দলপতিয়ে কয়। তেওঁ কয় যে উগ্ৰপন্থীয়ে গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস নকৰে, শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰক।
  ইয়াৰ উত্তৰত অধ্যক্ষ: উগ্ৰপন্থী কোনো বেয়া শব্দ নহয় ৷ উগ্ৰক পন্থা হিচাপে যি ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াই উগ্ৰপন্থী ৷ আমাৰ ব্যৱহাৰ উগ্ৰ হৈছে ৷ এনেদৰে উগ্ৰপন্থী শব্দৰ ব্যৱহাৰ ব্যাখ্যা অধ্যক্ষৰ
  অখিল গগৈ: আপুনি উগ্ৰপন্থী শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰক
  অধ্যক্ষ: অসমত বহু আন্দোলনকাৰী আছে ৷ অখিলৰ আন্দোলন বেছি উগ্ৰ।
  অখিল গগৈ: আপুনি এই শব্দ সদনত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ৷আপুনি বিচাৰিলে এই বিষয়ত আলোচনা কৰক।
  অধ্যক্ষ: এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰি থাকক, ৰাইজে চাই আছে।
  বিৰোধীৰ দাবী সদনৰ পৰা অধ্যক্ষই উঠাই লওক উগ্ৰপন্থী শব্দটো, শাসকীয় পক্ষই সমৰ্থন কৰে অধ্যক্ষক।
  অধ্যক্ষ: উগ্ৰপন্থীৰ সমাৰ্থক শব্দ উলিয়াই লওক সদনত, শব্দটো বুজাত খেলিমেলি হৈছে ৷ উগ্ৰপন্থী শব্দটো তুলনাহে কৰিছো।
  সদনত বহি দিলে কেইবাগৰাকীও বিৰোধীৰ বিধায়কে। তাৰ পিছতে শাসকীয় পক্ষ উঠি আহে বহি দিয়া বিধায়কৰৰ কাষলৈ। দুবাৰকৈ স্থগিত হৈ পৰে সদন।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: