உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Covid-19 in Assam: পহিলা মাঘৰ দিনা ৰাজ্যত ৩,৩৯০ জন লোক Coronaত আক্ৰান্ত ! ৪ জনৰ মৃত্যু ...

  Covid-19 in Assam: পহিলা মাঘৰ দিনা ৰাজ্যত ৩,৩৯০ জন লোক Coronaত আক্ৰান্ত ! ৪ জনৰ মৃত্যু ...

  Covid-19 in Assam: পহিলা মাঘত ৰাজ্যত ৩,৩৯০ জন লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছে। দিনটোত ৩৪,৩৫৫ জন লোকৰ ক'ৰোনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে ৯.৮৭ শতাংশ। 

  Covid-19 in Assam: পহিলা মাঘত ৰাজ্যত ৩,৩৯০ জন লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছে। দিনটোত ৩৪,৩৫৫ জন লোকৰ ক'ৰোনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে ৯.৮৭ শতাংশ। 

  Covid-19 in Assam: পহিলা মাঘত ৰাজ্যত ৩,৩৯০ জন লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছে। দিনটোত ৩৪,৩৫৫ জন লোকৰ ক'ৰোনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে ৯.৮৭ শতাংশ। 

  • Share this:
  Covid-19 in Assam: পহিলা মাঘত ৰাজ্যত ৩,৩৯০ জন লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছে। দিনটোত ৩৪,৩৫৫ জন লোকৰ ক'ৰোনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে ৯.৮৭ শতাংশ।

  আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনৰ মুঠ ৮৭৬ জন লোক Covidৰ পৰা আৰোগ্য হয়। বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৪ জন Covid আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্য়ু হয়। এতিয়া ৰাজ্যখনত ক'ৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত এক্টিভ কেছ হ'ল ১৭,৭৭৭। বিগত ২৪ ঘণ্টাত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হ'ল কামৰূপ মহানগৰ জিলাত। জিলাখনৰ ৯১৯ জন লোকৰ ফলাফল পজিটিভ আহে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: