உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • AHSEC Result: ৩১ জুলাইত ঘোষণা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল, শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা Websiteত চাব পাৰিব ফলাফল...

  AHSEC Result: ৩১ জুলাইত ঘোষণা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল, শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা Websiteত চাব পাৰিব ফলাফল...

  AHSEC Result: ৩১ জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা ৱেবছাইটত পুৱা ৯ বজাৰ পিছত ফলাফল লাভ কৰিব।

  AHSEC Result: ৩১ জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা ৱেবছাইটত পুৱা ৯ বজাৰ পিছত ফলাফল লাভ কৰিব।

  AHSEC Result: ৩১ জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা ৱেবছাইটত পুৱা ৯ বজাৰ পিছত ফলাফল লাভ কৰিব।

  • Share this:
  AHSEC Result: ৩১ জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পুৱা ৯ বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল।

  এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ মুঠ ২,৪৯,৮১২ জন শিক্ষাৰ্থীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা ৱেবছাইটত পুৱা ৯ বজাৰ পিছত ফলাফল লাভ কৰিব

  www.assamresult.in

  www.NeCareer.com

  www.ahsec.assam.gov.in

  www.assamjobalerts.com

  www.schools9.com

  www.results.shiksha

  www.indiaResults.com

  www.vidyavision.com

  ইয়াৰোপৰি ৩১ জুলাইৰ দিনা পুৱা ৯ বজাৰ পূৰ্বে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ ফলাফল email যোগে পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: