உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • GMC Election: ভোটাৰৰ ক্ৰমিক নম্বৰক লৈ ব্যাপক বিসংগতি, ভোট নিদিয়াকৈ ওলাই আহিছে বহুলোক!

  GMC Election: ভোটাৰৰ ক্ৰমিক নম্বৰক লৈ ব্যাপক বিসংগতি, ভোট নিদিয়াকৈ ওলাই আহিছে বহুলোক!

  ভোটকেন্দ্ৰৰ তালিকাৰ সৈতে মিল নাই ৰাজনৈতিক দলে দিয়া তালিকাৰ। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰদান কৰা তালিকাত ধৰা পৰিছে এনে বিসংগতি।

  ভোটকেন্দ্ৰৰ তালিকাৰ সৈতে মিল নাই ৰাজনৈতিক দলে দিয়া তালিকাৰ। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰদান কৰা তালিকাত ধৰা পৰিছে এনে বিসংগতি।

  ভোটকেন্দ্ৰৰ তালিকাৰ সৈতে মিল নাই ৰাজনৈতিক দলে দিয়া তালিকাৰ। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰদান কৰা তালিকাত ধৰা পৰিছে এনে বিসংগতি।

  • Share this:

  • আজি অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। পুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত ভিৰ কৰিছে ভোটাৰে। পিছে ঠায়ে ঠায়ে ভোটাৰৰ ক্ৰমিত নম্বৰকলৈ বিসংগতি হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে।

  • ভোটকেন্দ্ৰৰ তালিকাৰ সৈতে মিল নাই ৰাজনৈতিক দলে দিয়া তালিকাৰ। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰদান কৰা তালিকাত ধৰা পৰিছে এনে বিসংগতি। ফলত  ভোটৰ ক্ৰমিক নম্বৰ সমস্যাক লৈ বহুতে দিব পৰা নাই ভোট।

  • আনকি বহু লোকে ভোট নিদিযাকৈ ওলাই অহাৰো অভিযোগ উত্থপিত হৈছে। হেঙৰাবাৰী মজলীয়া বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত এই সমস্যাই দেখা দিছে।

  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: