உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • চলন্ত বাছত জুই! নগাঁৱৰ বেবেজীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এখন নৈশবাছ

  চলন্ত বাছত জুই! নগাঁৱৰ বেবেজীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এখন নৈশবাছ

  বাছখনৰ চালক আৰু পৰিচালকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নমুৱাবলৈ সক্ষম হয়৷

  বাছখনৰ চালক আৰু পৰিচালকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নমুৱাবলৈ সক্ষম হয়৷

  বাছখনৰ চালক আৰু পৰিচালকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নমুৱাবলৈ সক্ষম হয়৷

  • Share this:
  নগাঁও জিলাৰ বেবেজীয়াত মঙলবাৰে সন্ধিয়া এক হুৱাদুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়৷ ৰাইজৰ তৎপৰতাত ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰে এখন নৈশ বাছ৷ উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৭ মান বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ জাগুনলৈ আহি আছিল এ এছ-০১-এফ চি ৮১৪৩ নম্বৰৰ বাছখন৷ বেবেজীয়া চাৰিআলিত বাছখনৰ তলৰ ফালে সন্মুখত জুই দেখি স্থানীয় কেইবাজনো লোকে চিঞৰ-বাখৰ কৰে৷ আতংকিত হয় সকলো। বাছখনৰ পৰা লগে লগে যাত্ৰী সকলক নমাই অনা হয়। পিছত বাছখনৰ চালক আৰু পৰিচালকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নমুৱাবলৈ সক্ষম হয়৷

  আচলতে বাছখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটাৰ বাবে ইঞ্জিনৰ পৰা জুই ওলাইছিল৷ পিছে ৰাইজৰ তৎপৰতাৰ বাবেই নৈশ বাছখন এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। বাছখনত আছিল অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী। পৰৱৰ্তী সময়ত নৈশ বাছখনৰ যাত্ৰীসকলক বেবেজীয়া আৰক্ষীয়ে অন্য নৈশবাছত উঠায় দিয়ে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: