உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বানত দিকবিদিক হেৰুওৱা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত লোলুপ দৃষ্টি দুষ্টচক্ৰৰ

  বানত দিকবিদিক হেৰুওৱা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত লোলুপ দৃষ্টি দুষ্টচক্ৰৰ

  বানত দিশহাৰা হোৱা এটা ছাগলী পহু বোকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা পঞ্চায়তৰ ৮নং ৱাৰ্ডত হত্যা কৰে একাংশ মানুহৰূপী দানৱে৷

  বানত দিশহাৰা হোৱা এটা ছাগলী পহু বোকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা পঞ্চায়তৰ ৮নং ৱাৰ্ডত হত্যা কৰে একাংশ মানুহৰূপী দানৱে৷

  বানত দিশহাৰা হোৱা এটা ছাগলী পহু বোকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা পঞ্চায়তৰ ৮নং ৱাৰ্ডত হত্যা কৰে একাংশ মানুহৰূপী দানৱে৷

  • Share this:
  কাজিৰঙাক বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানে প্লাৱিত কৰাৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি বহু বন্যপ্ৰাণী কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে৷ তাৰ মাজতে একাংশ দুষ্টচক্ৰৰ লোলুপ দৃষ্টি কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত। বানত দিশহাৰা হোৱা এটা ছাগলী পহু বোকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা পঞ্চায়তৰ ৮নং ৱাৰ্ডত হত্যা কৰে একাংশ মানুহৰূপী দানৱে৷

  কাজিৰঙাৰ বান–দুৰ্যোগৰ মাজতে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ লোলুপ দৃষ্টি অসহায় হৰিণাৰ ওপৰত৷ এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে চলিছে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ যুটীয়া অভিযান৷ বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত বোকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৮নং ৱাৰ্ডত উদ্ধাৰ হয় দুস্কৃতিকাৰীৰ হাতত নিধন হোৱা এটা ছাগলী পহু৷

  অভিযানকাৰী দলে স্নীফাৰ ডগৰ সহায়ত চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুষ্কৃতিকাৰীৰ ঘৰ৷ অৱশ্যে অভিযানৰ সময়ত পলায়ন কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে৷ বন বিভাগে চিনাক্ত কৰা ঘৰ দুটাৰ নিবাসীৰ ওপৰত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে৷
  First published: