Arms Seized: দৰঙৰ বাঘমাৰী চৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, সামৰিক পোছাক জব্দ। দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত।

News18 Assam | News18-Assam
Updated:May 23, 2021, 1:03 PM IST
Arms Seized: দৰঙৰ বাঘমাৰী চৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, সামৰিক পোছাক জব্দ। দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত।
বাঘমাৰী চৰৰ মইন আলিৰ ঘৰৰ পৰা ৫টা ৰাইফল, ৮ যোৰ ভাৰতীয় সেনাৰ পোছাক, আৰু এযোৰ খাকী পোছাক জব্দ।

বাঘমাৰী চৰৰ মইন আলিৰ ঘৰৰ পৰা ৫টা ৰাইফল, ৮ যোৰ ভাৰতীয় সেনাৰ পোছাক, আৰু এযোৰ খাকী পোছাক জব্দ।

  • Share this:
দৰং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। যোৱা নিশা অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সৈতে জব্দ কৰে সামৰিক পোছাক।  অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুজনক।

মঙলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বাঘমাৰী চৰৰ মইন আলিৰ ঘৰৰ পৰা ৫টা ৰাইফল, ৮ যোৰ ভাৰতীয় সেনাৰ পোছাক, আৰু এযোৰ খাকী পোছাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

আনহাতে ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰী কাষ গাঁৱৰ পৰা হৰুণুল ৰছিদ আৰু মঙলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বান্দীয়া গাঁৱৰ চহৰ আলিক সামগ্ৰীসমূহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দৰং আৰক্ষীয়ে।

আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। ধৃত দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে ধূলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।
Published by: Manjumoni Borah
First published: May 23, 2021, 1:01 PM IST
আৰু চাওক
পৰৱৰ্তী বাতৰি

শেহতীয়া বাতৰি