உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ‘ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো এক অশুভ পৰম্পৰা, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিজনে বেয়া কৰিব দিলে নকৰিব চৰকাৰী বিষয়াই’ – অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

  ‘ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো এক অশুভ পৰম্পৰা, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিজনে বেয়া কৰিব দিলে নকৰিব চৰকাৰী বিষয়াই’ – অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

  ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো সংবিধান আৰু আইন বিৰোধী। আমি দলীয়ভাৱে ব্যৱস্থা ল’ম অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত। ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

  ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো সংবিধান আৰু আইন বিৰোধী। আমি দলীয়ভাৱে ব্যৱস্থা ল’ম অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত। ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

  ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো সংবিধান আৰু আইন বিৰোধী। আমি দলীয়ভাৱে ব্যৱস্থা ল’ম অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত। ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

  • Share this:
  অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘জনপ্ৰতিনিধি এজনে ফোন কৰিলে চৰকাৰী বিষয়াই ফোন কৰিব নালাগে। ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো এক অশুভ পৰম্পৰা। তেনেহ’লে আমিও কাকো ফোন কৰিব নোৱাৰিম। মই চৰকাৰী বিষয়াসকলক অনুৰোধ জনাম জনপ্ৰতিনিধি সকলে ফোন কৰিলে ভালকৈ কথা পাতিব, কথাটো কি কয় শুনিব। কাৰণ জনপ্ৰতিনিধিজনে জনতাৰ ভোট লৈ বিধায়ক হ’ব। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিজনে বেয়া কৰিব দিলে নকৰিব চৰকাৰী বিষয়াই।’’

  ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰাটো সংবিধান আৰু আইন বিৰোধী। আমি দলীয়ভাৱে ব্যৱস্থা ল’ম অমিয় ভূঞা সম্পৰ্কত। ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: