உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে প্ৰদান কৰা হ’ব কোভিডৰ ভেকচিন, ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

  ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে প্ৰদান কৰা হ’ব কোভিডৰ ভেকচিন, ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

  হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘অহা ১০ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনীয়াকৈ এই ভেকচিনেচন অভিযান চলোৱা হ'ব। দুই কোটি লোকক ভেকচিন দিয়াত যেনেকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল তেনেকৈয়ে দিয়া হ'ব৷’’

  হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘অহা ১০ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনীয়াকৈ এই ভেকচিনেচন অভিযান চলোৱা হ'ব। দুই কোটি লোকক ভেকচিন দিয়াত যেনেকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল তেনেকৈয়ে দিয়া হ'ব৷’’

  হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘অহা ১০ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনীয়াকৈ এই ভেকচিনেচন অভিযান চলোৱা হ'ব। দুই কোটি লোকক ভেকচিন দিয়াত যেনেকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল তেনেকৈয়ে দিয়া হ'ব৷’’

  • Share this:
  ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে প্ৰদান কৰা হ’ব কোভিডৰ ভেকচিন। এই কথা সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কোভিড ভেকচিন অভিযানত ৯৫% আমি সামৰিব পাৰিছো ৷ দুই কোটি ৭৬ লাখক ভেকচিন দিয়া হৈছে৷ আমাৰ টাৰ্গেট দুই কোটি দহ লাখ আছিল৷ টাৰ্গেটৰ ওপৰত গৈছো৷ বয়স্কসকলে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ভেকচিন ল'ব বিচৰা নাই৷ সেয়ে অহা ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা দহ লাখ লোকক টাৰ্গেট কৰি গাঁৱে গাঁৱে ভেকচিন দিয়া হ'ব৷’’

  হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘অহা ১০ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনীয়াকৈ এই ভেকচিনেচন অভিযান চলোৱা হ'ব। দুই কোটি লোকক ভেকচিন দিয়াত যেনেকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল তেনেকৈয়ে দিয়া হ'ব৷ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ভেকচিন দি শেষ কৰিব লাগিব ৷ ১৫ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দুয়োপালি ভেকচিন দি শেষ কৰা হ'ব৷ এই মাহত দ্বিতীয় পালি ভেকচিন এক কোটি লোকক দিয়াৰ দিহা কৰা হৈছে।’’
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: