APSC কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক ৰাকেশ পালৰ ঘৰত CBIৰ অভিযান

News18-Assam
Updated:July 23, 2019, 12:54 PM IST
APSC কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক ৰাকেশ পালৰ ঘৰত CBIৰ অভিযান
মহানগৰীৰ ভঙাগৰস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলাইছে CBIৰ দলে।

মহানগৰীৰ ভঙাগৰস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলাইছে CBIৰ দলে।

  • Share this:
APSC কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক ৰাকেশ পালৰ ঘৰত CBIৰ অভিযান। মহানগৰীৰ ভঙাগৰস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলাইছে CBIৰ দলে। ভঙাগড়সহ মহানগৰীৰ চাৰিস্থানত অভিযান CBIৰ। আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযান চলাইছে ৰাকেশ পাল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বাসগৃহত।
First published: July 23, 2019, 12:34 PM IST
আৰু চাওক
পৰৱৰ্তী বাতৰি

শেহতীয়া বাতৰি