• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • শ্বাৰ্জিল ইমামৰ ব্যক্তব্যক সমৰ্থন! চানমাৰী থানাত ডঃ হীৰেন গোঁহাইৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ

শ্বাৰ্জিল ইমামৰ ব্যক্তব্যক সমৰ্থন! চানমাৰী থানাত ডঃ হীৰেন গোঁহাইৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ

সদৌ অসম হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ হৈ গোচৰ তৰিছে প্ৰদীপ কলিতাই।

সদৌ অসম হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ হৈ গোচৰ তৰিছে প্ৰদীপ কলিতাই।

সদৌ অসম হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ হৈ গোচৰ তৰিছে প্ৰদীপ কলিতাই।

  • Share this:
দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জেএনইউৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শ্বাৰ্জিল ইমামৰ ‘অসমক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন’ কৰাৰ ব্যক্তব্যক সমৰ্থন জনোৱাৰ অভিযোগত বুদ্ধিজীৱি ডঃ হীৰেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰী থানাত গোচৰ। সদৌ অসম হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ হৈ গোচৰ তৰিছে প্ৰদীপ কলিতাই। ডঃ গোঁহাইয়ে ‘যৌৱনৰ উন্মাদনাত’ শ্বাৰ্জিল ইমামে সেই মন্তব্য কৰাৰ কথা সংবাদমাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। ইয়াৰ পিছত অৱশ্যে হীৰেন গোঁহাইয়ে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তব্য সম্প্ৰচাৰ নকৰাৰ অভিযোগ কৰি কৈছিল যে শ্বাৰ্জিল ইমামৰ ব্যক্তব্য তেওঁ শুনাই নাই। 
Published by:Tulika Devi
First published:

শেহতীয়া বাতৰি