உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • BSFৰ বিষয়া মুজিবুৰ ৰহমানক বিদেশীৰ গোচৰৰ পৰা সকাহ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

  BSFৰ বিষয়া মুজিবুৰ ৰহমানক বিদেশীৰ গোচৰৰ পৰা সকাহ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

   বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

  বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

  বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

  • Share this:
   অৱশেষত BSFৰ বিষয়া মুজিবুৰ ৰহমানক বিদেশীৰ গোচৰৰ পৰা সকাহ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। পঞ্জাবৰ পাকিস্তান সীমান্তত কৰ্মৰত মুজিবুৰ ৰহমান। যোৰহাট ন্যাধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল ৰহমানক। মেৰাপানীৰ ইছলামপুৰৰ বাসিন্দা মুজিবুৰ ৰহমান।
   First published: