உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্যই জ্বলাইছে নলবাৰী, ঘগ্ৰাপাৰত জ্বলিল বিধায়কগৰাকীৰ পুত্তলিকা!

  শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্যই জ্বলাইছে নলবাৰী, ঘগ্ৰাপাৰত জ্বলিল বিধায়কগৰাকীৰ পুত্তলিকা!

  অসমীয়া সংস্কৃতিত আঘাত হানিব বিচৰা কাৰ্য মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দি বিভিন্ন  শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ।

  অসমীয়া সংস্কৃতিত আঘাত হানিব বিচৰা কাৰ্য মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দি বিভিন্ন  শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ।

  অসমীয়া সংস্কৃতিত আঘাত হানিব বিচৰা কাৰ্য মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দি বিভিন্ন  শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ।

  • Share this:
  বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্যই জ্বলাইছে নলবাৰী। আজি শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদত ঘগ্ৰাপাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে বিধায়কগৰাকীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত এইদৰে পথ অৱৰোধ আৰু পুত্তলিকা দাহ  কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ নেতা–কৰ্মীয়ে।

  উল্লেখযোগ্য বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিঞা সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ হ’ব লাগে বুলি শ্বেৰমান আলীয়ে দাবী জনাইছে আৰু এই কথাতে ক্ষুণ্ণ  হৈছে বিজেপি।

  অসমীয়া সংস্কৃতিত আঘাত হানিব বিচৰা কাৰ্য মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দি বিভিন্ন  শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি বিতৰ্কিত বিধায়কগৰাকীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি সকীয়নি প্ৰদান কৰে ক্ষুদ্ধ বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: